Zakup mieszkania w centrum miasta

Najbardziej atrakcyjnymi nieruchomościami mieszkalnymi są rzecz jasna te zlokalizowane w samym centrum dużych aglomeracji miejskich. Jednak i koszt takich nieruchomości, co nie może dziwić jest zdecydowanie najwyższe. W centrum miasta rzadko mamy okazję kupna mieszkania na rynku pierwotnym od deweloperów czy spółdzielni mieszkaniowych. Główną przyczyną jest brak miejsca, a gdy nawet takie miejsce się znajdzie, to działki budowlane są dużo tańsze na peryferiach miasta i firmy deweloperskie najczęściej decydują, że bardziej opłacalne będzie wybudowanie nowego osiedla na obrzeżach miasta. W centrach miast dominują, więc mieszkania z drugiej ręki. Minusem takiej inwestycji jest niewątpliwie wiek takich nieruchomości, często przekraczający i czterdzieści lat. Z drugiej strony patrząc widzimy dokładnie, co kupujemy, w przypadku mieszkań na rynku pierwotnym zazwyczaj płacimy za nieruchomość, która ma dopiero powstać w najbliższym czasie. Od zakupu nieruchomości na rynku wtórnym zawsze będziemy zmuszeni do zapłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Podatek ten wynosi dwa procent od całej wartości inwestycji, co jest niemałym wydatkiem. Gdy cena za metr kwadratowy powierzchni na rynku pierwotnym wynosi około siedmiu tysięcy złotych, tak na rynku wtórnym może wynosić nawet kilkukrotność tej sumy.

Budowa domów ekologicznych

Już ponad czterdzieści procent nowopowstających domów jednorodzinnych, szeregowych czy bliźniaczych powstaje w technologii ekologicznej. Budowniczowie znakomicie dostrzegają zalety takich konstrukcji, a co za tym idzie potrafią przekonać do takich konstrukcji swoich klientów. Technologia budowania domów pasywnych nie podlega żadnemu opatentowaniu, co oznacza, że może z niej korzystać dosłownie każdy. Do nowoczesnych technologii w budownictwie przyciągają również programy pomocowe wychodzące z inicjatywy rządowej. Strona państwowa widzi potrzebę dofinansowania tego segmentu rynku nieruchomości. Nowy program, który ma ruszyć w pierwszym kwartale dwa tysiące trzynastego roku daje szansę na dofinansowanie takiej budowy domów wolnostojących nawet w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. Wnioski o tego rodzaju dopłatę mogą składać nie tylko osoby, które budowę domu energooszczędnego i ekologicznego dopiero mają w planach, lecz również osoby, którzy są w trakcie budowy takiegoż domu. Łączny koszt budowy domu w takiej nowoczesnej technologii jest o kilka procent droższy niż tradycyjnego domu, lecz z pewnością po kilkunastu latach spora część inwestycji się nam zwróci. Istotną zaletą takiego ekologicznego budownictwa jest czas przygotowania takiej konstrukcji, który jest często krótszy nawet o kilka miesięcy.

Mieszkania dla młodych małżeństw

Widząc zastój na rynku nieruchomości, szczególnie mieszkań budowanych przez deweloperów i spółdzielnie mieszkaniowe, strona rządowa zdecydowała się na dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla młodych małżeństw. Jest to program zbliżony do rodziny na swoim, który zakończył swoje działanie z końcem grudnia dwa tysiące dwunastego roku, można jednak zauważyć istotne różnice, które z pewnością przyczynią się do większej popularności tego programu pomocowego. Program mieszkanie dla młodych ma ruszyć mniej więcej w połowie dwa tysiące trzynastego roku. O dofinansowanie do kredytu mieszkaniowego mogą się starać tylko te osoby, które nie ukończyły w dniu składania wniosku trzydziestu pięciu lat. Program jest skierowany w szczególności do młodych małżeństw oraz do osób samotnie wychowujących dzieci. Widać wyraźnie, że nadrzędnym celem strony rządowej poza rozruszaniem pierwotnego rynku nieruchomości jest wspieranie polityki prorodzinnej. Można się ubiegać o kredyt mieszkaniowy z tego programu tylko na mieszkanie z rynku pierwotnego. Program nie obejmuje również projektów budowy domów jednorodzinnych. Dla osób zamierzających rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego, jest inny program dofinansowujący projekty domów energooszczędnych. Pomoc z programu mieszkanie dla młodych jest wypłacana w formie jednorazowego przelewu.

Krajowy rynek nieruchomości

Od kilkunastu miesięcy na krajowym rynku nieruchomości, zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych można dostrzec pewien zastój. Szansą na poprawę sytuacji w tej, jakżeż istotnej gałęzi krajowej gospodarki są rozpoczynające się programy pomocowe wprowadzone przez stronę rządową. Jeden z nich jest skierowany do osób, które planują budowę domów jednorodzinnych, bliźniaczych, albo szeregowych, natomiast druga do młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci planujących zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego pod kupno mieszkania na rynku pierwotnym od firmy deweloperskiej lub od spółdzielni mieszkaniowych. Z pierwszego programu o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby, które planują budowę domu jednorodzinnego, wolnostojącego w technologii energooszczędnej. Tylko takie projekty będą rozpatrywane, z tego tytułu można otrzymać nawet pięćdziesiąt tysięcy złotych. Z drugiego programu, łączna suma na dofinansowanie jest zależna w dużej mierze od liczby dzieci, jakie dane małżeństwo posiada, lub planuje posiadać. Do trójki dzieci dofinansowanie może wynieść nawet piętnaście procent łącznej wysokości kredytu. Kwota wypłacana jest jednorazowo, w przypadku pojawienia się na świat kolejnego dziecka w tej rodzinie wypłacane jest kolejnych pięć procent. O taką pomoc mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły trzydziestego piątego roku życia.

Zakup nieruchomości za granicą

Towarem luksusowym, na który mogą sobie pozwolić tylko i wyłącznie najbogatsi przestają być nieruchomości położone poza granicami naszego kraju. Coraz częściej całość transakcji związanej z zakupem nieruchomości mieszkalnej na zachodzie naszego kontynentu, można przeprowadzić nawet o kilka procent taniej niż w naszym kraju. Na przykład mniej więcej na równi kosztują nieruchomości w Hiszpanii, średnia cena za metr kwadratowy powierzchni wynosi tysiąc pięćset euro, co w przeliczeniu na nasze złotówki daje sześć tysięcy złotych za metr, czyli ceny bardzo zbliżone do naszych. Widząc sporą szansę na szybki wzrost cen nieruchomości na zachodzie, coraz więcej inwestorów z naszego kraju decyduje się na zakup nieruchomości zagranicą, gdy na krajowym podwórku od kilkunastu miesięcy możemy zaobserwować duży zastój, którego końca nie widać. Interesującym pomysłem może okazać się zakup nieruchomości za granicą, gdzie przeniesiemy się po przejściu na emeryturę, a do tej pory będziemy ją wynajmować. Analitycy europejskiego rynku nieruchomości są zdania, że największe szanse na wzrost cen nieruchomości w najbliższych kilkunastu miesiącach są w takich krajach, jak Rumunia, czy Bułgaria. Najwięcej możemy zyskać na mieszkaniach w stolicach tych stosunkowo nowych krajów Unii Europejskiej, stąd tak duże zainteresowanie inwestorów tymi propozycjami.

Profesjonalne agencje nieruchomości

W ułatwieniu transakcji na rynku nieruchomości może nam pomóc agencja nieruchomości i pracujący w jej imieniu agenci pośredniczący w obrocie nieruchomościami. Z pomocą agencji możemy szybko nieruchomość kupić, sprzedać, wynająć lub zamienić. Agencja zarabia na prowizjach z uzyskanych z inwestycji zakończonych sukcesem. Agenci nieruchomości działają na podstawie licencji udzielonej im przez odpowiednią instytucję państwową, po zdanym egzaminie. Taka osoba by wykonywać ten zawód musiała najpierw ukończyć pięcioletnie studia, a następnie studia podyplomowe na kierunku związanym z obrotem nieruchomościami. Dopiero wówczas mogła przystąpić do egzaminu, po którym uzyskuje się licencję uprawniającą do wykonywania tego zawodu. Licencjonowany agent nieruchomości powinien w swojej pracy kierować się kodeksem zawodowym, nie przyjmować zleceń, które mogłyby rodzić konflikt interesów. Taką osobę powinna cechować uczciwość, rzetelność i ciągłe polepszanie swoich kompetencji. Konkurencyjnym zawodem względem agentów nieruchomości, ostatnio pojawiającym się na rynku nieruchomości jest stylista nieruchomości. Osoba wykonująca ten zawód po ukończeniu kursu kosztującego około pięciu tysięcy złotych może przystąpić do pracy. Taka osoba musi być dobrze obeznana w rynku nieruchomości, który obsługuje i będzie na nim działać.

Założenie firmy budowlanej

Ciekawym pomysłem na dochodowy biznes może się okazać założenie firmy budowlanej. Początkowy koszt rozpoczęcia działalności tego rodzaju wcale nie musi być bardzo wysoki. Z powodzeniem na początek wystarczy nam kilkadziesiąt tysięcy złotych, które możemy na przykład otrzymać w formie kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiele jest również unijnych programów pomocowych, które pomogą nam zrealizować tego typu przedsięwzięcie biznesowe. Pierwszym etapem założenia firmy budowlanej jest oczywiście wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek o wpis można złożyć drogą elektroniczną. System sprawdza naszą wiarygodność i wszystkie elementy wniosku. Konieczna będzie oczywiście wizyta w takich instytucjach, jak zakład ubezpieczeń społecznych, urzędzie skarbowym i głównym urzędzie statystycznym. Otrzymamy w tych miejscach wszystkie potrzebne zaświadczenia i numery identyfikacyjne. Dopiero wówczas możemy określać własną osobę, jako przedsiębiorcę. W dłuższej perspektywie będziemy zmuszeni do zatrudnienia odpowiednich fachowców do naszej firmy, to z kolei będzie rodziło potrzebę poinformowania o tym fakcie państwowej inspekcji pracy. Gdy zaproponujemy szeroki wachlarz usług i wysokie kompetencje, z pewnością znajdziemy nabywców naszych usług.

Rodzaje transakcji na rynku nieruchomości

Niezwykle rozbudowaną gałęzią gospodarki jest rynek nieruchomości. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje rynku, mieszkalny i niemieszkalny. Rynek mieszkalny można również podzielić na dwie grupy, pierwszą jest rynek pierwotny, na którym działają spółdzielnie mieszkaniowe i firmy deweloperskie, natomiast drugą są mieszkania z tak zwanej drugiej ręki, czyli wtórny rynek mieszkaniowy. Z kolei, jeśli chodzi o rynek nieruchomości niemieszkalnych, to możemy do niego zakwalifikować na przykład hale targowe, magazyny handlowe, pomieszczenia biurowe, lokalu użytkowe, czyli wszystkie te nieruchomości, w których prowadzi się działalność gospodarczą. Na rynku nieruchomości niezależnie od tego czy jest to rynek nieruchomości mieszkalnych, czy też nieruchomości niemieszkalnych można przeprowadzać następujące rodzaje transakcji, sprzedaż, kupno, wynajem, wymiana. Na rynku nieruchomości działa poza tym wiele podmiotów, które pomagają w kojarzeniu stron takich przedsięwzięć. Zajmują się tym w dużej mierze agencje nieruchomości i działający na ich zlecenie licencjonowani agenci pośredniczący w obrocie nieruchomościami. Innym rodzajem podmiotów pomagających w sprzedaży czy też w wynajmie nieruchomości są styliści nieruchomości. Takie osoby dodatkowo przygotowują i dekorują nieruchomość by podnieść jej wartość rynkową.

Podpisanie umowy ze spółdzielnią mieszkaniową

Przepisy, jeśli chodzi o zawieranie umów ze spółdzielniami mieszkaniowymi znacząco się w ostatnim czasie zmieniły. Spółdzielnie mieszkaniowe były zmuszone do zmiany postępowania w niektórych przypadkach. Umowa ze spółdzielnią mieszkaniową na zakup lokalu mieszkaniowego musi być sporządzona w formie pisemnej pod groźbą nieważności. Umowy ustne nie wchodzą tutaj w grę. W umowie o zakup lokalu powinny być zawarte takie elementy, jak dane obu storn umowy, kwota, za jaką spółdzielnia sprzedaje własność do danego lokalu, jego metraż, charakterystykę obiektu, technologię, w jakiej ma zostać całe przedsięwzięcie wykonane. Z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym zarówno od firmy deweloperskiej, jak i od spółdzielni mieszkaniowe zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nigdy przecież nie mamy stuprocentowej pewności, że cała inwestycja zostanie ukończona w terminie, ani też nie wiemy czy dany podmiot gospodarczy nie wpadnie w wielkie problemy finansowe, których przecież wiele było w przeszłości. Poza tym nowopowstające osiedla budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe są zlokalizowane daleko od centrum miasta, co może rodzić pewne niedogodności związane na przykład z dojazdem do centrum. Przyciąga natomiast do takich inwestycji natomiast możliwość otrzymania dofinansowania na takie mieszkania z programów pomocowych i tym podobnych. Kusząca jest również cena takiej nieruchomości.

Wynajem nieruchomości mieszkalnej

Ceny mieszkań są tak wysokie, a procedury otrzymania kredytu hipotecznego tak bardzo skomplikowane, że większość osób decyduje się raczej na wynajem mieszkania, niż podejmuje próby zakupu takiej nieruchomości mieszkalnej. Średni koszt wynajmu mieszkania w dużych miastach za mieszkanie dwupokojowe przekracza dwa tysiące złotych. W mniejszych miastach ceny te są nieznacznie niższe. Jeżeli szukamy mieszkania pod wynajem w obcym nam mieście, wówczas warto skorzystać z pomocy agenta pośredniczącego w tego rodzaju transakcjach na rynku nieruchomości. Osoba, która jest znakomicie rozeznana na tym rynku z pewnością dużo szybciej znajdzie nam nieruchomość odpowiadającą naszym oczekiwaniom. Z drugiej strony, jeśli mamy nieruchomość mieszkalną, która jest wolnostojąca i niezamieszkana również możemy skorzystać z pomocy agencji nieruchomości, która bardzo szybko znajdzie osobę chętną do wynajęcia takiej posiadłości. Agencje nieruchomości pełnią nieocenioną rolę, jeśli chodzi o kojarzenie stron na rynku nieruchomości. Wynajmując mieszkanie trzeba pamiętać o podpisaniu umowy z podmiotem, który od nas mieszkanie wynajmuje. W umowie powinny być zawarte takie elementy, jak czas, na jaki decydujemy się oddać w posiadanie naszą nieruchomość, wysokość czynszu i forma, w jakiej będzie on nam wypłacany, podane muszą być również dane obu stron umowy.